Γενικές Πολεοδομικές Διατάξεις

Η Εντός Σχεδίου Δόμηση στη Τζια είναι ελάχιστη και παρόμοια όλων των Αστικών περιοχών της Ελλάδας. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο νησί μας επικεντρώνετε στην Εκτός Σχεδίου Δόμηση.

Η Αρτιότητα για Οικοδόμηση, στον κανόνα της Εκτός Σχεδίου Δόμησης, απαιτεί γήπεδο τουλάχιστο 4.000 τετραγωνικά μέτρα στο οποίο οικοδομούνται 200 τετραγωνικά μέτρα ισόγειο κτίσμα και αντίστοιχα υπόγεια, ως βοηθητικοί χώροι – αποθήκες. Το σύνολο μπορεί να γίνει σε ένα ή περισσότερα κτίσματα.

Η Τζια έχει σήμερα 39 Θεσμοθετημένες Ζώνες Αρχαιολογικού Ενδιαφέροντος στις οποίες, κατά ζώνη, αλλάζουν οι όροι δόμησης.

  • Στις Ζώνες Α Αρχαιολογικού Ενδιαφέροντος απαγορεύεται κάθε Δόμηση.
  • Στις Ζώνες Β, Β1 και Β2 Αρχαιολογικού Ενδιαφέροντος αλλάζει και βασικά μειώνεται κατά περίπτωση ο συντελεστής δόμησης σε σχέση με αυτούς που ισχύουν γενικά στην εκτός σχεδίου Δόμηση.

Υπάρχουν δύο Ζώνες Β Αρχαιολογικού Ενδιαφέροντος στις οποίες η Αρτιότητα για Οικοδόμηση απαιτεί γήπεδο τουλάχιστο 8.000 τετραγωνικά μέτρα και σε αυτά μπορούν να κατασκευασθούν μόνο 100 τετραγωνικά πέτρινου κτίσματος.

Σε όλες τις άλλες Ζώνες Β, Β1 και Β2 Αρχαιολογικού Ενδιαφέροντος η Αρτιότητα για Οικοδόμηση παραμένει στα 4.000 τετραγωνικά μέτρα, αλλά ποικίλει ο συντελεστής δόμησης που μπορεί να επιτρέπει 100, 120, 130, 150, ή 175 τετραγωνικά μέτρα σε ένα ή περισσότερα κτίσματα με τα αντίστοιχα υπόγεια.