Μερικές Περιοχές του Νησιού μας...

Ιουλίς - Χώρα Οτζιάς Μονή Καστριανής
Κούνδουρος Παραλία Φρέας Φρέα
Γιαλισκάρι Ποίσσες